Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice - okolie s platnosťou od 23. 07. 2022, 00:00 hod do odvolania vydávajú zákaz vstupu do lesov na území oboch okresov. Zákaz sa vydáva z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt.
 
Tento zákaz sa nevzťahuje na:
  • na obhospodarovateľov lesných pozemkov vo vyššie vymedzenom území,
  • užívateľov poľovných revírov,
  • členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže a členov stráže prírody a členov rybárskej stráže,
  • štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy,
  • záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

Za pochopenie ďakujeme.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

zakaz vstupu do lesov.pdf
veľkosť: 111.13 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224