Dôležitá informácia pre návštevníkov multifunkčného ihriska a tenisového kurtu

Vážení návštevníci,

oznamujeme Vám, že multifunkčné ihrisko ako aj tenisový kurt v Drocárovom parku je od 1.8.2022 v správe Podniku služieb KVP s.r.o.

  • Vstup na multifunkčné ihrisko je do 16:00 hod. pre deti a školy ZDARMA. Po 16:00 hod. je na ihrisko potrebná rezervácia s poplatkom 12 €/hod.
  • Na tenisový kurt je počas celého dňa potrebná rezervácia s poplatkom 6 €/hod.

Platbu je potrebné v oboch prípadoch uhradiť v Komunitnej kaviarni. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224