Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 24.06.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Prameň pod mostom Moskovská

MČ zahájila postupný proces možného využitia prameňa pod mostom Moskovská. Ako prvý krok bol zvolený test vody. Pracovníci MČ vytvorili podmienky pre odber vzoriek a pracovníčka VVS odbery vykonala. Testy odhalili, že sa nejedná o pitnú vodu.

V súčasnosti voda z prameňa vyteká do kanalizácie. Odhadovaná výdatnosť prameňa je 200-300l/hod. MČ oslovila rôzne subjekty, či by mali záujem navrhnúť, resp. aj realizovať návrh využitia tohto prameňa. Medzi oslovenými sú VŠ, súkromné subjekty a združenia.

Z textu zaslaného subjektom:

Radi by sme ako mestská časť angažovali firmu, resp. organizáciu, ktorá by nám navrhla, poprípade aj realizovala riešenie, ktoré by malo čo najviac z doleuvedených podmienok:
- čo najdlhšie zadržať vodu na území MČ tak, aby to pôsobilo osviežujúco, esteticky, užitočne, pre občanov uspokojujúco a upokojujúco
- čiastočne vodu využiť na zálievku kríkov, kvetín a pod. v celom území MČ (asi 190ha) z nejakého rezervoára
- v prípade tropických dní, použitie na schladenie asfaltu polievaním
- minimalizovať výskyt komárov a ostatného hmyzu z dôvodu blízkosti obydlí ľudí
- v prípade úplne otvorenej mysle, využitie prameňa ako možného zdroja vody pre kúpalisko
-...akýkoľvek iný nápad je vítaný


MČ má za to, že v dobe, kedy dochádza k navyšovaniu teplôt v letných mesiacoch, mohlo by využitie vody znamenať zlepšenie životného prostredia na KVP.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975