Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 24.06.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznámenie o pozastavení vydania štvrťročníka KVaPka 2/2017

Týmto oznamujeme obyvateľom Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, že Redakčná  rada prerušila prípravu vydávania štvrťročníka KVaPka 2/2017, ktoré malo byť vo vašich schránkach v mesiaci júl 2017.

Vydávanie štvrťročníka KVaPka upravilo  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP prostredníctvom Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

V zmysle týchto „Zásad...“ je za spracovanie štvrťročníka KVaPka zodpovedný redaktor-editor.

Kompetenciu  rozhodovať o výbere redaktora-editora má redakčná rada. Po odstúpení Mgr. Tomáša Zagibu (predchádzajúceho redaktora-editora) redakčná rada doteraz nezvolila-nevybrala nového redaktora-editora. Zastupovanie neobsadenej funkcie redaktora-editora nie je  v „Zásadách informovanosti“ dostatočne upravené. Redakčná rada poverila predsedu redakčnej rady prípravou zmeny týchto zásad. Túto zmenu musí následne schváliť miestne zastupiteľstvo.

O novom termíne vydania štvrťročníka KVaPka vás budeme včas informovať.

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975