Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 13.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Kŕmením mačiek podporujete výskyt hlodavcov

Žiadame obyvateľov, aby neznečisťovali verejné priestranstvá zvyškami jedla. Ponechávaním zvyškov jedla a budovaním rôznych príbytkov pre túlavé mačky sa obyvatelia dopúšťajú znečisťovania verejného priestranstva a tým porušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.78 o čistote a o verejnom poriadku. V § 4 ods.1 tohto VZN sa uvádza:

„Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev, umiestňovanie odpadu na iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené“. Za porušenie tohto nariadenia môže Mestská polícia uložiť pokutu do výšky 33,- €.

Zvyšky jedla sú zdrojom potravy nielen pre túlavé mačky, ale napomáhajú aj výskytu a premnoženiu hlodavcov. Keďže túlavé mačky nie sú očkované, sú potenciálnym zdrojom ochorení a môžu byť roznášačmi infekcií, preto je ich nekontrolovaný pohyb v blízkosti bytových domov i detských ihrísk nežiaduci.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975