Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Osveta zameraná na zlepšenie spolunažívania ľudí a psov

Vážení obyvatelia a majitelia psov,

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  z dôvodu značného znečisťovania verejných priestranstiev psími  exkrementami  realizovala v roku 2017 osvetu pre obyvateľov mestskej časti – majiteľov  psov s  výchovno – vzdelávacím zameraním pod názvom „Osvetová kampaň za zlepšenie spolunažívania  ľudí a psov“. Osveta  bola zameraná predovšetkým na tých, ktorí exkrementy nechávajú na verejných priestranstvách, a  tým porušujú povinnosti vyplývajúce v zmysle § 7 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2002 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Mestská časť chce aj túto povinnosť majiteľom psov uľahčiť, a to tým, že zakúpila vrecká na psie exkrementy a osadila ďalších 12 košov na psie exkrementy.  Spolu  je ich na sídlisku momentálne  32. Ďalej mestská časť označila prístrešky na kontajneroch  príslušným piktogramom, aby boli obyvatelia  upovedomení  o  možnosti ukladať  exkrementy  spoločenských zvierat do kontajnerov. Pre zlepšenie situácie a zosúladenia vzájomného spolužitia ľudí a zvierat bolo pod Jasuschovou ulicou zriadené  mobilné oplotenie pre psov, kde boli osadené agility prvky  a  psy sa tam môžu voľne pohybovať.

V rámci osvety  z  dôvodu prevencie nákaz spôsobených  psími  exkrementami  mestská časť  rozdala obyvateľom a  zvlášť tým, ktorí si túto povinnosť neplnia, letáčiky, na ktorých boli informácie o chorobách prenosných zo zvieraťa na človeka. Tí majitelia psíkov, ktorí si  svoje povinnosti plnili, boli odmenení motivačným prvkom vo forme obojku, prívesku na obojok, do ktorého je možné uložiť kontakt na majiteľa, alebo držiaka na vrecká na psie exkrementy.

Potreba pozbierať trus po svojich psích miláčikoch by mala plynúť nielen z pocitu zodpovednosti za stav životného prostredia. Tá potreba by mala plynúť aj z pocitu, že všetci na KVP spolu tvoríme komunitu. Zo stavu, aký pozorujeme dnes, sa do želaného stavu nedostaneme rýchlo, preto sa mestská časť snaží rôznymi opatreniami pôsobiť motivujúco na majiteľov psov, a preto v tejto osvete  bude pokračovať  aj  v roku 2018. V  rámci nej chceme požiadať o súčinnosť všetkých obyvateľov sídliska, aby sa aj naďalej podieľali na skvalitnení životného prostredia a  zlepšení vzťahov medzi majiteľmi psov a  ostatnými obyvateľmi.

Preto pre vás Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v rámci osvety pripravila stretnutie so zástupcami útulku spojenú s ukážkami  canisterapie (psí terapeuti upokojujú a liečia) a poradenstvom v oblasti socializácie, výchovy a výcviku psov, psích športov aj ukážok  pohybu psíkov medzi agility prvkami

dňa 15. júna 2018 od 16.00 do 18.00 hod.

na venčovisku pod Jasuschovou ulicou v Košiciach.

V prípade, že sa rozhodnete pomôcť opusteným zvieratám a podporiť ich, môžete na tomto stretnutí  prispieť do zbierky pre útulok U.P.V. granulami pre dospelé psy a pre šteniatka ryžou, cestovinami, ovsenými vločkami, salámami a konzervami pre zvieratá. Do zbierky pre útulok môžete priniesť aj prostriedky na odčervenie a odblšenie, staré deky, plachty, ako aj staré oblečenie vhodné na podstielku, matrace, koberce, umelohmotné pelechy, obojky, vôdzky, dezinfekčné a umývacie prostriedky (savo, jar, hubky).

Každý účastník dostane zdarma tombolový lístok, ktorý bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny pre psíkov.

Pre majiteľov psíkov zverejňujeme aj mapku s  košmi na psie exkrementy a  vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach o chorobách prenosných zo zvieraťa na človeka.

 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

mapa
veľkosť: 4.23 MB
vyjadrenie
veľkosť: 986.14 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224