Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Referendum

Zaujíma Vás ako odpovedali na referendové otázky občania KVP?

Viac
07.02.2015

Oprávnený občan, ktorý sa v čase konania referenda nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu a teda nebude môcť hlasovať v okrsku v zozname, v ktorom je zapísaný môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Viac

Starosta mestskej časti určil okrsky na hlasovanie a na sčítanie hlasov. Bližšie detaily nájdete v priloženom textovom dokumente.

Viac

Prezident slovenskej republiky Rozhodnutím č. 320/2014 Z. z.na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum, v ktorom občania rozhodnú o otázkach týkajúcich sa rodiny. Deň konania referenda je určený na sobotu 7. februára 2014.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975