Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je otvorený v štandardnom režime

Oznamujeme verejnosti, že od 25. mája 2020 je Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP otvorený podľa zverejnených úradných hodín. Naďalej platí vstup do budovy s dodržaním hygienických opatrení. V záujme ochrany zdravia seba i iných si vezmite rúško, vydezinfikujte ruky a dodržiavajte dvojmetrové rozostupy.

Situáciu sa nám nateraz podarilo zvládnuť, buďme preto zodpovední aj naďalej.

Tešíme sa na Vás!

 

Kancelária prvého kontaktu je vám k dispozícii:                           

Pondelok:   08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 16.00 hod.

Utorok:       08.00  – 12.00 hod.  od  13.00 - 16.00 hod.

Streda:        08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok:       08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 15.30 hod.

Piatok:         08.00 – 12.30 hod.

 

Odporúčané úradné hodiny pre verejnosť v kancelárii osvedčovania podpisov a listín a v kancelárii evidencie pobytu občanov sú nasledovné:

Pondelok:   08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 16.00 hod.

Streda:        08.00 – 12.00 hod.  od  13.00 – 17.00 hod. 

Piatok:        08.00 – 12.30 hod.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224