Aktuálne informácie COVID-19

Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP bude s účinnosťou od 07.04.2020 v obmedzenom režime vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na základe telefonického dohovoru na presne určený čas v stanovenom rozsahu:

Pondelok:   08.00 hod. – 11.00 hod.

Utorok:       08.00 hod. – 11.00 hod.

Streda:        13.00 hod. – 16.00 hod.

Štvrtok:       08.00 hod. – 11.00 hod.

Piatok:         08.00 hod. – 11.00 hod.

Ďalšiu korešpondenciu vybavujeme naďalej výhradne na základe e-mailovej žiadosti. V prípade potreby, prosíme postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac

Ako môžeme ešte pomôcť? Azda najčastejšia otázka na našom úrade za uplynulé dni. Nemáme na to návod, dávame hlavy dokopy a premýšľame spoločne.

Okrem preventívnych opatrení je teraz veľmi dôležité “byť v obraze” a vedieť, na koho sa v prípade núdze obrátiť. Na nás určite!

Aby ste však mali prehľad o všetkých dôležitých kontaktoch súvisiacich s aktuálnou situáciou a Vašimi potrebami, prinášame Vám ich prehľad.

Viac

Aj Metská časť Košice - Sídlisko KVP reaguje na postupné uvoľňovanie vládnych opatrení a v zmysle odporúčaní RÚVZ v piatok poobede otvorila 4 detské ihriská, ktoré sú na sídlisku najviac obľúbené. Svoje brány sprístupnilo opäť ihrisko na Húskovej, Jasuschovej, Dénešovej 33 a samozrejme aj Žihadielko.Potešili sme aj športovcov, keďže tí môžu znova navštevovať všetky naše športoviská.

Ostatné detské ihriská budeme otvárať priebežne. Aktuálne nastavené podmienky zo strany RÚVZ sú pre nás technicky i ekonomicky náročné a preto dúfame, že v priebehu najbližších dní dôjde k ich zjednodušeniu.

Ďakujeme za pochopenie

Viac

Oznamujeme verejnosti, že od 25. mája 2020 je Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP otvorený podľa zverejnených úradných hodín. Naďalej platí vstup do budovy s dodržaním hygienických opatrení. V záujme ochrany zdravia seba i iných si vezmite rúško, vydezinfikujte ruky a dodržiavajte dvojmetrové rozostupy.

Situáciu sa nám nateraz podarilo zvládnuť, buďme preto zodpovední aj naďalej.

Tešíme sa na Vás!

 

Viac
predchádzajúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224