Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je pondelok, 20.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznámenie o triedenom vrecovom zbere.

V súvislosti s naplánovaným  zvozom vrecového triedeného zberu v treťom januárovom týždni si dovoľujeme informovať verejnosť, že odvoz skla zo zelených 100 l vriec KOSIT v dňoch od  18. až do 21. januára 2017 nebude realizovať.    Dôvodom je posilnenie zvozu komunálneho odpadu a skrátenie časového sklzu, ktorý je spôsobený tým, že osádka zberného vozidla musí koše   manuálne vyslobodzovať z nánosov snehu pri kontajnerových stanovištiach. Preto prosíme  občanov, fyzické osoby bývajúce   v IBV,   aby svoje vrecia pred domy v uvedených termínoch  nevykladali.  Robíme všetko preto aby sa situácia stabilizovala čo najskôr.  Stále je tu aj  možnosť  vytriedený odpad odovzdať v niektorom zo zberných dvorov na území mesta. O náhradnom termíne budeme včas  informovať.

                                                                                                                                                         Za pochopenie vopred ďakujeme.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224