Košická stromová adopcia oficiálne začala aj na našom sídlisku

Projekt sa oficiálne začal symbolickým zasadením stromu, ktorého adoptívnym rodičom sa stala starostka našej mestskej časti Iveta Kijevská. Za prítomnosti primátora mesta Košice Richarda Rašiho, starostky mestskej časti Ivety Kijevskej, prednostu a zamestnancov miestneho úradu, predstaviteľov Správy mestskej zelene mesta Košice i za prítomnosti väčšiny adoptívnych rodičov dňa 22.10.2012 (pondelok) o 14.00 hod. sa na Moskovskej triede - na ploche ,kde v budúcnosti sa plánuje realizácia parku , oficiálne začal projekt stromovej adopcie KESA.

Zoznam adoptívnych rodičov si môžete prezrieť tu.

Projekt aj naďalej pokračuje v uvedenej lokalite Moskovskej triedy a taktiež  v lokalite Dirt parku na Povrazovej ulici, kde má vyrásť  areál pre cyklistov.

Viac informácií získate na www.adoptujstrom.sk

Všetkým adoptívnym rodičom stromov patrí veľká vďaka. Aj Vy sa zaslúžite o vznik nového centrálneho parku, ktorého súčasťou budú Vami adoptované stromy.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224