Neuverejnené príspevky

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Elokované pracovisko Strom, Starozagorská 8, 040 23 Košice


Hovorí sa, že šaty robia človeka, keby to malo platiť – vzťahovať sa aj na budovu resp. na školské zariadenie, kde pôsobí EP Strom. Neviem, či by niekto do tohto priestoru vstúpil. Spýtate sa prečo? Jednoducho z vonku nekultúrne prostredie. Ale opak je pravdou už niekoľko rokov.
EP Strom – prečo Strom ? evokuje v nás niečo?
Aby niečo fungovalo musí mať pevné korene - základ ( pracovníci), kmeň – pevný a jasný cieľ( jednotný názor na fungovanie práce), korunu – veľkú bohatú ( záujmové útvary), plody – zdravé, pekné ( deti a mládež) to je náš strom, ktorý sa každý rok snažíme na našom EP stále udržať pri živote – činnosti. Bez jasných cieľov by to nefungovalo. Naším je, aby deti rozumne využívali voľný čas, uspokojovať a usmerňovať ich schopností, vytvárať návyk, záujem, záľubu, rozvíjať talent – to je tá naša pravidelná činnosť. Ale čo by to bolo keby tento ich výsledok, snahu nevideli aj iní. A tak sa v nepravidelnej činnosti snažíme zviditeľniť a zároveň pochváliť či pomerať si sily s inými. Využívame všetky dostupné formy( organizovanie spoločných podujatí ako prezentácie, vystúpenia, sústredenia, súťaže. To je ta naša nepravidelná činnosť. Výsledkom nášho snaženia je mnoho prezentácii, vystúpení, súťaži a iných aktivít v spolupráci s rôznymi organizáciami.
Tretie miesto V krajine remesiel deti do 15 rokov Miroslava Lahká - keramická súťaž usporiadaná ÚĽUVom Bratislava, pod vedením Martiny Tajtákovej. Zo 480 účastníkov.
Top osem – Break dance Tancom proti rasizmu, Martin Michalčík, Katarína Szidorová – Banská Bystrica
The Jam Chapter vol. 4 tanečná súťaž sa konala štvrtý rok v Budapešti v tanečnej škole – Csóbanka Tér. Zaregistrovalo sa 39 tanečných skupín. V tejto súťaží sme postúpili medzi TOP 16 dvojíc v break dance. M. Michalčík.
Prvé miesto Country show deti 2 Pardubická ryengle
Druhé miesto Hlavná country Pardubická ryengle
Štvrté miesto Line dance deti 2 Pardubická ryengle pod vedením Moniky Kováčovej.
Prvé miesto Tanec bez bariér Prešov pod vedením Martina Michalčíka
Tretie miesto Tanec bez bariér Prešov pod vedením Moniky Kováčovaj
V esteticko – výchovnej oblasti, sme tomto školskom roku vytvorili: divadielko, javiskový pohyb a filmový útvar. Najnavštevovanejšie útvary: keramika, country tance, break dance, futbal, balet, dopravačik. V druhom polroku budeme sa snažiť vytvoriť klub: ruského jazyka a japonskej kultúry.
Počas letných prázdnin pripravujeme prímesky tábor:
Za pokladni mesta 2. – 6. 7. 2012
Leto v pohybe 2. – 6. 7. 2012
Po stopách Lucky Lucke-A. 9. – 13. 7. 2012
V našej snahe nechceme poľaviť, aj napriek nedostačujúcemu materiálno-technickým vybaveniu nášho pracoviska. Zišlo by sa nám tu vymaľovať, obnoviť soc. zariadenia, opraviť fasádu, vymeniť okna... atď. Ale hlavná je pohoda, bez stresov. Útvar plný spokojných detí a ich rodičov. Aby aj ďalšie roky tento Strom nezahynul, ale sa ďalej rozvíjal do radosti, krásy a zmysluplne prežitého voľného času.

Erika Nová, vedúca elokovaného pracoviskaAko zdolávať prekážky

Taký bol komentár ku fotografii lezeckej steny v denníku Korzár 16.4.2012.
„Skaly na lezenie. Majú učiť deti, ako zdolávať prekážky“
Práve prekážky poslancov pri schvaľovaní výstavby lezeckej steny na KVP, zdoláva starostka bravúrne. Zavádzanie poslancov a tým aj občanov - voličov. Plytvanie s verejnými prostriedkami na „detskú preliezku“ zvaná lezecká stena v hodnote 13000 EUR.
To sú fakty o lezeckej stene na našom sídlisku. KVP prišlo pri danom „projekte výstavby lezeckej steny“ o cca 7000 EUR.
Spoluobčania, poďte zdolávať prekážky za 13000 EUR...

Ing. Dušan Cais, poslanec MiZ Košice - Sídlisko KVPAko vytvárať prekážky

Bolo by ozaj málo, ak by „skaly na lezenie“ mali slúžiť len na zdolávanie prekážok. Čo tak pozrieť sa na to inými očami. Očami dieťaťa štverajúceho sa na lezeckú stenu, mamku  alebo otecka,  ktorý je hrdý na svojho potomka čo dokáže, očami  psychológa, ktorý žiada v tejto uponáhľanej dobe rodinnú spolupatričnosť. Dá sa to oceniť? Čo dodať k prekážkam poslancov? Zakúpenie a výstavba bola schválená poslancami v miestnom zastupiteľstve. A ako to je s údajným plytvaním verejnými prostriedkami? Podľa toho každý vysadený krík, strom, každý detský prvok, každé zveľadenie sídliska môžeme podľa pána poslanca považovať za plytvanie. Veď čo tam potom čo hovoria rozžiarené a spokojné detské oči, spokojní obyvatelia.

Ing.Ján Bugoš, prednosta MČJarný prímestský tábor

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj tento rok v čase jarných prázdnin, skupinka mladých dobrovoľníkov Združenia Laura nezaháľala. Svoj voľný čas venovala deťom nášho sídliska. V spolupráci s Mestskou časťou Košice – KVP a s Domom ľudového tanca zrealizovala nízkoprahový tanečno – tvorivo – zábavný prímestský tábor s názvom TAlenT(R)Y.sk.
Trval „ta len tri“ dni. Po celý čas ich sprevádzali rozprávkoví valasi Maťko a Kubko. Učili ich byť dobrými kamarátmi, ktorí si navzájom pomáhajú a zároveň rozvíjali ich pozitívny vzťah k našej vlasti a k jej historickým, kultúrnym i prírodným krásam a tradíciám („TATRY“). Deti pri rôznych hrách, aktivitách, speve, tvorivých dielňach a hlavne ľudových tancoch uplatňovali svoje talenty a tiež si preskúšali svoje vedomosti v kvíze a tvorbe projektu na tému Slovensko.         Štvrtý – bonusový deň mali deti možnosť stráviť pri športe v telocvični na Spojenej škole sv.košických mučeníkov. Mohli si zahrať futbal a vybíjanú, alebo si zadarmo zakorčuľovať na mobilnej ľadovej ploche v Drocárovom parku. Asi päťdesiatka detí prichádzala a odchádzala domov šťastná a spokojná z bohatých, spoločne prežitých chvíľ. (Veď presvedčte sa sami – aspoň pohľadom na niekoľko fotografických záberov. ;)

Karolína Szelesová, O.Z. LauraTelefónne číslo na obojok

Nie je to často, ale nie až tak zriedkavo, že sa na zastávkach MHD a iných miestach objaví plagátik s prosbou o pomoc pri hľadaní zatúlaného psíka. Okrem mena psíka a jeho fotografie je tam aj telefónne číslo kam volať v prípade nájdenia. Pred nejakým časom mi napadlo, ako by sa taký prípad, kedy psík újde, dal zjednodušiť tým, žeby bolo omnoho ľahšie v prípade nájdenia psíka kontaktovať majiteľa. Podľa mňa nie je až tak veľká pravdepodobnosť, že ten, kto nájde strateného psíka nájde aj plagátik o jeho hľadaní.
Preto navrhujem majiteľom psov, ktorí ich voľne púšťajú, pripevniť na obojok visačku/prívesok, ktorý sa bežne dáva na kľúče. Jedná sa o taký typ prívesku, v ktorom je fólia a lístok, na ktorý sa dá niečo napísať. Na tento lístok by majiteľ napísal telefónne číslo, na ktoré by sa mu dalo volať v prípade nájdenia psíka. V prípade straty psíka ho aj tak – takpovediac uverejní. A kde všade uvádzame naše telefónne číslo...  V praxi by to potom jednoduchšie bolo v tom, že ak spozorujem psíka, ktorý zjavne nevie nájsť majiteľa, alebo sa potuluje a vidím, že má taký prívesok, má zmysel ho chytiť – ujať sa ho. Okamžite viem z prívesku prečítať číslo a volať naň. Takto je jednoduchšie a rýchlejšie hľadanie majiteľa a majiteľ má tak väčšiu istotu, že sa mu miláčik rýchlejšie a s väčšou istotou vráti. V prílohe posielam fotku spomínanej visačky pripevnenej na ilustračnom obojku (nemám psa) s fiktívnym číslom. Majitelia psov (možno aj mačiek) seriózne zvážte môj návrh.

Pavol GulyasOkienko do knižnice

V priebehu marca a hlavne v Týždni slovenských knižníc knižnica usporiadala niekoľko významnejších podujatí. Patrili medzi ne vyučovacie hodiny v knižnici spojené s prezentáciami o živote spisovateľov a ich diele. Tieto stretnutia boli o to vzácnejšie, že išlo o žiakov II. stupňa ZŠ, u ktorých záujem o čítanie vytláča počítačová technika.
Začali sme so sériou workshopov „Tvorivé nápady pre deti i dospelých“, v rámci ktorej sme už so záujemcami absolvovali pletenie košíkov z papiera a naučili sme sa skladať 3 D origami. Ďalšie témy na tvorivé stretnutia sú: výroba šperkov, mozaika, patchwork...
Prednáška historika Zoltána Balassu Kuriozity z histórie Košíc oslovila všetkých zúčastnených zaujímavým spôsobom podania. Pre detských čitateľov bolo určené stretnutie so spisovateľom Petrom Karpinským o jeho knižkách Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali a Sedem dní v pivnici. Od minulého roku sa v knižnici pravidelne striedajú výstavy obrazov maliarov - neprofesionálov. V mesiacoch máj - jún vystavujú výtvarníci zo SENIORDOMu n.o.
Z pripravovaných podujatí dávame do pozornosti besedu so spisovateľom Romanom Bratom - 29. mája pre mládež a pre dospelých čitateľov dlhoočakávanú besedu s Evitou Urbaníkovou - 5. júna 2012. Všetky informácie o podujatiach knižnice nájdete na www.vkjb.sk.

Ocenenie ministrom

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca spomedzi 50 osobností Malú medailu sv. Gorazda riaditeľke MŠ Dénešova 53, Košice Ing. Kataríne Lukáčovej za úspešnú pedagogickú, metodickú a riadiacu prácu. Učiteľský životopis Kataríny Lukáčovej začal sa odvíjať hneď po absolutóriu Strednej pedagogickej školy v Prešove roku 1981, keď ako mladučká učiteľka začala pôsobiť v materskej škole na košickom sídlisku Nad Jazerom. Už jej prvé dotyky s predškolskou učiteľskou profesiou dávali tušiť, že ňou prichádza osobnosť plná entuziazmu a pedagogickej kreativity. Tieto dve, azda najcharakteristickejšie vlastnosti neustále potvrdzovala počas každého nového školského roka. Dnes by sme ich narátali už vyše troch desiatok...
Keď niečo pred vyše trinástimi rokmi začala Katarína Lukáčová svoju riaditeľskú púť v MŠ na Dénešovej 53 v Košiciach, kolektív takmer 15 učiteliek, a nielen ich, ale aj prevádzkového personálu, začala viesť už ako skúsená, rozhľadená, ambiciózna manažérka. Práve táto škola sa stala pre riaditeľku Lukáčovú výzvou a dnes môžeme povedať, že hlavne jej pričinením nie je v závetrí. Úslovie Čo zaseješ, to zožneš vrchovato platí aj v jej prípade. Vysoká náročnosť v prvom rade na seba a tým aj na druhých, organizačný talent, hľadanie a nachádzanie nových a novších prístupov v práci s deťmi, ale aj vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom, sú typickými znakmi Lukáčovej učiteľského a riaditeľského rukopisu. Pedagogické a odborné atribúty v jej práci priniesli svoje ovocie v podobe ocenenia aj ďalším dvom spolupracovníčkam. Ďakovné listy pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov obdržali Iveta Krempaská z rúk primátora Mesta Košice a Alena Sopková od starostky MČ KVP Ing. Ivety Kijevskej.
Vďaka celému pedagogickému kolektívu má táto materská škola stále čo ponúknuť rodičom aj deťom. Pre svoje širokospektrálne aktivity je dlhodobo pozitívne vnímaná ako zdravo konkurencieschopná, čo jej prináša uznanie nielen širokej, ale aj odbornej verejnosti.

Iveta Krempaská, MŠ Dénešova ul. 53

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!