Parkovanie na chodníku spôsobuje problémy pri záchrane majetku a životov

Dňa 5.10.2015 v čase od 19:25 hod. sa na našom sídlisku na Hemerkovej č. 25 v byte na 7. poschodí osemposchodového domu uskutočnilo  cvičenie – simulovaný zásah hasičov. Pri tejto previerke bolo zistené, že zásah hasičov bol spomalený, pretože výjazd na relatívne široký chodník pred bytovým domom nebol možný z dôvodu zaparkovaných áut, pri chodníku postavených značiek a vyčnievajúcich konárov. Bolo nutné posúvať výškovú techniku na rozloženie ďaleko od bytového domu a z tohto dôvodu nebol možný zásah na 7. poschodí. Množstvo zaparkovaných áut  nepôsobil problém hasičom len v tomto prípade, ale aj pri ďalšom zásahu na Čordákovej 25, ktorý sa uskutočil 23.10. 2015 o 20:52 hod.

 

Mgr. Alica Schützová

Sociálny referát

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224