ZPP Radosť - Podporme sny Združenia „Radosť“ kúpou nezábudky

Naše Zduženie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, Bauerova 1 Košice (www.zpp-radost.sk), sa aj tento rok zúčastní Zbierky Nezábudka, ktorú realizuje Liga za duševné zdravie.

Klientmi našej organizácie sú občania so psychickou poruchou (schizofrénia, afektívne poruchy nálady, poruchy osobnosti a správania u dospelých a iné), občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti. V rámci sociálnej rehabilitácie máme zámer aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Podporovať u klientov postupné osamostatňovanie sa.

Zbierku uskutočňuje Liga za duševné zdravie – nezisková organizácia, ktorá propaguje duševné zdravie a realizuje už 15 rokov celoslovenské projekty. Dlhodobými cieľmi Ligy za duševné zdravie je zachovaniedôstojnosti ľudí s duševnou poruchou, ich sociálna inklúzia a dobudovanie komunitnej siete denných stacionárov a chránených dielní.

Prestaňme s duševným ochorením bojovať, ale snažme sa ho s láskou prijať, tak ako aj ľudí s týmto postihnutím. Preto, prosíme, podporte duševné zdravie našich klientov. Pomôžte nám vybudovať spoločnosť bez predsudkov a kúpte si nezábudky v dňoch 16.8 až 18.8.2015 aj na Sídlisku KVP od dobrovoľníkov zastupujúcich naše združenie.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o našej činnosti, Vás radi uvítame počas Dňa otvorených dverí v Radosti, ktorý sa uskutoční dňa 10.9.2015, kde sme pre Vás pripravili o 14:00 prehliadku a predstavenie združenia, o 15:00 prednášku o duševnom zdraví a malé občerstvenie.

Radujme sa zo života s Radosťou!!!

 

Mgr. Miroslava Tóthová
Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224