Odpovede na Vaše otázky

 

Ako mám nahlásiť podnet?

Často sa na nám stáva, že občania podnety uverejňujú len na facebookovej stránke. Vážime si, že nás upozorňujete aj touto formou, ale stále platí, že Vaše podnety vieme najlepšie a najrýchlejšie riešiť zaslaním podnetu na e-mailovú adresu k1k@mckvp.sk, prípadne nahlásením telefonicky, kedy vieme spísať úradný záznam. Verte, že robíme všetko, čo je v našich silách.

 

Ako mám nahlásiť autovrak?

Vieme, že na našom sídlisku je zopár autovrakov, ktoré riešime v súčinnosti s Mestskou políciou. Vaše podnety im zasielame na priame vybavenie. Budeme radi, ak budete informovať aj nás, a do e-mailu napíšete stručné informácie, kde sa vrak nachádza, prípadne pripojíte aj jeho fotku. Vedieme si totiž verejnú evidenciu autovrakov na našej stránke https://www.mckvp.sk/miestny-urad/autovraky/.

 

Ako sa mám objednať na stretnutie so starostom?

Občan je pre starostu na prvom mieste. Napriek nabitému pracovnému programu starostu sa snažíme termín stretnutia zosúladiť k spokojnosti občana. Objednať sa na presný dátum a čas viete kedykoľvek, musíte len zavolať do Kancelárie starostu na tel. číslo +421 55 78 906 37 alebo napíšte e-mail na maria.petrikova@mckvp.sk. V prípade, že sa stretnutie musí z objektívnych príčin posunúť, budete o tom včas informovaní a stanoví sa náhradný termín.

 

 

Viac

Občania našej mestskej časti sa na nás často obracajú s požiadavkami, ktoré nepatria do kompetencií nášho úradu. Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, rovnako ako ostatné mestské časti na území mesta Košice, je samostatnou organizačnou a hospodárskou jednotkou s vlastným rozpočtom a kompetenciami.

Rozdelenie kompetencií medzi Mestom Košice a jednotlivými mestskými časťami je regulované Štatútom mesta Košice, ktorý je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224