Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je pondelok, 20.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Odpovede na Vaše podnety

18.07.2018

Cesta Jána Pavla II. patrí do správy Mesta Košice. Mesto Košice - referát dopravy zaradil rekonštrukciu komunikácie na ulici Jána Pavla II. do rozpočtu na rok 2018.

Viac
15.06.2018

Dňa 14.06.2018 boli DZ aktivačnými pracovníkmi  osadené.

Viac

Operadlo lavičky na Bauerovej bolo AP namontované...

Viac

MČ KVP v súlade so schváleným rozpočtom MČ na rok 2018 pripravuje pre voľnočasové aktivity priestor pre workout, ktorý bude slúžiť pre cvičenie dospievajúcej mládeže, rovnako tak dospelým.

Viac

Ďakujeme Vám za Váš podnet na vybudovanie chýbajúceho chodníka medzi ulicami Wuppertalská a Moskovská trieda.

Viac
13.09.2017

Poruchu na verejnom osvetlení sme nahlásili DPMK,  ktorý má na starosti opravu osvetlenia.

Viac
07.09.2017
Ďakujem za upozornenie na poškodeného koníka, hlava poškodeného koníka bola odstránená a následne bude detský prvok opravený.
Viac
21.08.2017

Dňa 18.8.2017  bola porucha  nahlásená na DPMK telefonicky aj e-mailom.

Poruchy na verejnom osvetlení je možné nahlásiť 24 hodín denne  na telefónnom čísle: +421 55 640 7345 a e-maile: verejneosvetlenie@dpmk.sk

Viac
21.08.2017

Ďakujeme za upozornenie na uvoľnené lano. Lano  bolo opravené a mostík je v poriadku a bezpečný. Do preliezkovej zostavy nemôžme zasahovať, lebo  je celá navrhnutá výrobcom.

Viac
09.08.2017

Ďakujeme za upozornenie o nefunkčnej vpusti na ul. Wuppertálskej 53, táto vpusť bola prečistená našimi aktivačnými pracovníkmi 2.8.2017, naďalej sa bude sledovať, v nasledujúcom čase bude odborne prečistená firmou.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224