Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Návrh opráv chodníkov pre rok 2016

Pracovníci miestneho úradu – oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia v rámci pochôdzkovej činnosti spísali nedostatky na miestnych komunikáciách. Z týchto nedostatkov boli vybrané najkritickejšie úseky, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov.    

V súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2016 žiadame občanov a poslancov miestneho zastupiteľstva o spoluprácu.

Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedy  žiadame o určenie priorít z uvedených nedostatkov, resp. ďalšie podnetné návrhy, čísla vyjadrujú poradie dôležitosti na jednotlivých okrskoch.

Návrhy na opravy sú uvedené na podstránke Okrsok I., Okrsok II., Okrsok III., Okrsok IV..

 

 

 

Publikované: 16.09.2015

[I. Okrsok]
16.09.2015
Viac
[II. Okrsok]
16.09.2015
Viac
[III. Okrsok]
16.09.2015
Viac
[IV. Okrsok]
16.09.2015
Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975