Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Parkovanie a doprava

18.07.2016

MČ Košice - Sídlisko KVP pripravuje vytvorenie komisie parkovania, ktorej účelom bude riešiť problémy súvisiace s parkovaním občanov mestskej časti. Občania, ktorí majú záujem pracovať v danej komisii na základe svojej odbornosti, nech svoj záujem potvrdia na e-mailovej adrese ladislav.takac@mckvp.sk alebo na parkovanie@mckvp.sk. Počet miest v komisii je obmedzený. 

Viac
21.07.2016

Plán značenia parkovacích čiar na roky 2016/2017

Viac
07.03.2016

Príďte vyjadriť svoj názor na tému : " PARKOVANIE na KVP "

Dňa      :  16.  marca 2016 (streda)
V čase  :  o 17.00 hod.
Miesto :   Miestny úrad MČ - zasadačka
 

Viac
02.03.2016

Prinášame Vám odpovede na tvrdenia, podnety a návrhy vznesené počas stretnutia občanov k parkovaniu dňa 07.10.2015.

Viac
31.08.2015

Mesto Košice predložilo na posúdenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP návrh koncepcie rozvoja statickej dopravy na území Mesta Košice. Návrh spracovala na základe zmluvy s Mestom Košice spoločnosť EEI s.r.o., Bratislava.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975