Predstavujeme zadania pre mestskú časť, ktoré postúpili do hlasovania

V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu budete môcť už od pondelka 1.novembra posielať svoje hlasy v dvoch kategóriách.
 
Predstavujeme Vám zadania pre mestskú časť, ktoré postúpili do hlasovania. Prezrite si ich prehľad.

Zelený výmenník Dénešova

Predkladateľ: Martin Pavlov

Lokalita: Dénešova 35

Popis projektu: Priestor tzv. „výmenníka“ pri Dénešovej 35 tvorí zaujímavú ale esteticky nie príliš lákavú súčasť tamojšieho územia. Z jednej strany je výmenník zarastený zeleným porastom (Campsis radicans) a po bokoch sú umiestnené črepníky so zeleňou. Cieľom zámeru bude premena daného výmenníka na esteticky a ekologicky funkčný prvok. Fasáda bude doplnená tématickou maľbou škorca obyčajného (Sturnus vulgaris), zeleň vysadená v okolí tak aby plnila účel zachytávania dažďovej vody a zjemňovala dopady klímy – prašnosť, teplo a pod. V blízkosti by mohla byť aj malá dažďová záhrada. Ak to podložie nedovolí, bude nahradená vhodnou výsadbou. Súčasťou revitalizácie bude nádoba na zber dažďovej vody, ktorá bude slúžiť na zálievku výsadby a napájanie vtáctva.

Rekreačná zóna Cottbuská

Predkladateľ: Pavol Popovec

Lokalita: Cottbuská 2 - prechodový chodník pri detskom ihrisku

Popis projektu: Cieľom zadania pre MČ KVP bude vytvorenie oddychovo – zelenej zóny pri detskom ihrisku na Cottbuskej ulici, ktoré doplní dané územie mobiliárom (smetný kôš a lavičky podľa manuálu MČ – renovácia koša na psie exkrementy), rôznymi druhmi zelene – kríky, stromy, kvety, malá dažďová záhrada tak, aby boli čo najviac eliminované negatívne vplyvy klímy – teplo, prašnosť, odtekanie vody do kanalizácie.

Rodinný Night Run na KVP

Predkladateľ: Helena Škrípkova

Lokalita: sídlisko KVP

Popis projektu: Týmto podujatím by sme chceli vyzvať obyvateľov k častejším športovým aktivitám a pohybu, zároveň zapojiť celé rodiny a dať možnosť všetkým vekovým kategóriám zúčastniť sa tohto športového podujatia. Myšlienka nočného sídliskového behu sa nám veľmi páči, a keďže my ako seniori sa aktívne zapájame do rôznych športových aktivít v rámci celého mesta, radi by sme do tejto činnosti zapojili aj svojich rodinných príslušníkov, teda deti, vnúčatá, susedov, známych a podobne. Zároveň by sme týmto podujatím prispeli k budovaniu komunity na našom sídlisku, pretože zapojiť by sa mohol ktokoľvek so svojou rodinou. Myslíme si, že vzhľadom na obmedzenia, ktoré so sebou priniesla pandémia COVID-19 by bol toto vhodný spôsob ako načerpať novú energiu a podporiť zdravý životný štýl.

Inteligentná lavička

Predkladateľ: Mária Nevéziová

Lokalita: OC IV, Cottbuská 36.

Popis projektu: Našim návrhom sme sa inšpirovali z iných miest ako aj samotného centra Košíc a veľmi nás zaujalo jeho prevedenie. Všimli sme si jeho využiteľnosť a efektívnosť pre rôzne skupiny obyvateľov. Radi by sme tento inovatívny prvok priniesli aj do sídliskového priestoru, keďže aj my - skupina seniorov sa zaujímame o moderné technológie. Inteligentná lavička je podľa nás skvelým spôsobom, keďže má wifi prístup, osvetlenie, nabíjanie a takisto ju môžeme využiť aj na trávenie nášho voľného času a oddych.

Knižné búdky na KVP

Predkladateľ: Lenka Sirotňaková

Lokalita: jedna búdka v každom obvode

Popis projektu: Búdka zaujme a uživí sa v priestore, kde sa prirodzene stretávajú ľudia: parky, upravené ihriská, zrekonštruované vnútrobloky, malé námestíčka, jednoducho každé miesto, kde to takpovediac žije a kde sa pohybujú rozhovoru chtiví ľudia, a kde majú priestor sa na chvíľu zastaviť, posedieť, počítať. Búdky navrhujeme realizovať s ohľadom na ekologické riešenia, a to so zelenými strechami.

Vonkajšia posilňovňa

Predkladateľka: Júlia Bakšová

Lokalita: medzi stromovou alejou a hlavným chodníkom, ktorý je pozdĺž Triedy KVP. Blízko sa nachádza cvičisko a venčovisko pre psov.

Popis projektu: Málo vonkajších zariadení pre aktivity s pozitívnym vplyvom na zdravie a imunitu. Vonkajšia posilňovňa, kde by pribudli zariadenia na posilňovanie. V dnešnej Covidovej dobe je vonkajšia aktivita reálnejšia, z dôvodu uzatváranie resp. znižovania počtu návštevníkov vo vnútorných priestoroch.

Spevnenie svahu a terénne úpravy pozdĺž chodníka medzi OC Prima a kostolom KVP

Predkladateľ: Cyril Karľa, OZ Prameň života

Lokalita: Medzi OC Prima a kostolom KVP vedľa chodníka s parkoviskom.

Popis projektu: Spevnenie svahu-terénne úpravy pozdĺž chodníka medzi OC Prima a kostolom KVP a to formou vybudovania dvoch terás s opornými múrikmi z gabiónu a na teraskách vysadiť okrasnú zeleň. Uvedená úprava by spevnila nestabilný svah a skrášlila okolie kadiaľ denne prechádza veľa občanov sídliska.

Dobudovanie športovísk na sídlisku KVP

Predkladateľ: Mládežnický parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lokalita: Víťazné ihriská minuloročného projektu "Zlepšenie kvality športovísk a ich okolia" (Wurmova, Janigova, Čordákova a Starozagorská).

Popis projektu: Týmto zadaním by sme radi pokračovali v našej minuloročnej práci, a tou je zdokonalenie podmienok pre športové aktivity na jednotlivých ihriskách. Preto prichádzame s týmto nápadom, ktorý by vynovené ihriská povzniesol na ešte vyššiu úroveň, ako je tá momentálna. Športoviská by realizáciou tohto projektu dosiahli vysokú, priam profesionálnu úroveň, ktorá by mohla byť využitá na prezentáciu mestskej časti cez organizáciu rôznych športových podujatí, nebudeme tak musieť využívať ihriská iných mestských častí.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224