Dobrovoľníci vyčistili sídlisko KVP a vyzbierali viac ako 200 vriec odpadu

Aj tento rok mestská časť zorganizovala dobrovoľnícku akciu s názvom Deň čistého KVP. Podporiť ju prišlo v sobotu (6.4) viac ako 100 ľudí, ktorí vyčistili okolie nákupných centier, detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl ale i okrajové časti sídliska. Najmladšia účastníčka nemala ani rok, najstaršia cez 70.

„Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu prišli a pomohli. Vážim si, že obetovali svoj čas a prispeli k zveľadeniu nášho sídliska. Táto akcia bola opäť dôkazom, že pre dobrú vec sa vieme ako komunita spojiť,“ uviedol starosta Ladislav Lörinc.

Dobrovoľníci vyzbierali viac ako 200 vriec odpadu, medzi ktorými sa našiel napríklad aj kávovar, sušič na prádlo, dáždnik či staré kusy nábytku a oblečenia. Zozbieraným odpadom boli naplnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré spolu s vrecami a rukavicami zabezpečila spoločnosť KOSIT. a.s. Starosta avizoval, že mestská časť plánuje v tomto roku dobrovoľníckych akcií viacero. „Keďže je rok dobrovoľníctva, chceme rozvíjať podobné aktivity, a zapájať obyvateľov do činností života na sídlisku. Reflektujeme ich dopyty ohľadom odpadu, a preto sa snažíme postupne prijímať nové procesy, ktoré by umožnili to, aby sme vedeli rýchlejšie a efektívnejšie vyčistiť naše sídlisko,“ dodal Lörinc.

Novinkou tohto ročníka boli eko misky a poháre, ktoré boli použité na občerstvenie účastníkov. V rámci podujatia sa osadzovali aj vtáčie búdky ako sprievodná aktivita. Dňa čistého KVP sa zúčastnili aj rôzne organizácie, občianske združenia a školy pôsobiace na sídlisku.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, aj vďaka Vám budeme mať krajšie a čistejšie sídlisko.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224