Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.02.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie

Aj v roku 2017 prebiehala na našom sídlisku od júna do septembra súťaž o Najkrajší bytový dom a jeho okolie. V rámci tejto súťaže boli stanovené tri kategórie „Najkrajší bytový dom“, „Najkrajšie okolie bytového domu - predzáhradka“  a  „Najkrajší bytový dom a jeho okolie - predzáhradka“. Obyvatelia nášho sídliska mali možnosť prihlásiť od 01. júna do 15. septembra 2017 do tejto súťaže svoj bytový dom alebo predzáhradku. Niektorí zaslali priamo fotografie, niektorí nás telefonicky kontaktovali alebo navštívili osobne na miestnom úrade. Pracovníci MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP zároveň mapovali sídlisko KVP a vyhotovovali fotodokumentáciu udržiavaného okolia aj samotných bytových domov. Po ukončení súťaže sme pristúpili k jej vyhodnoteniu. Na pomoc pri vyhodnocovaní jednotlivých kategórií sme prizvali odborníkov z oblasti botaniky pána Mgr. Martina Pizňáka a z oblasti architektúry pána akad. arch. Pavla Bratského. Na základe osobnej ohliadky bytových domov a predzáhradiek a fotodokumentácie nám odborná porota vybrala do užšieho výberu 26 výhercov, z ktorých nám ešte určila tri výherné miesta v každej kategórii. Na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo 15.12.2017 v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, boli pozvaní všetci  vybraní do užšieho výberu. Jednotlivým výhercom boli odovzdané poukážky na nákup tovaru, ktorý im pri starostlivosti o bytové domy a predzáhradky  pomôže.

V súťaži o najkrajší bytový dom sa na prvom mieste umiestnil bytový dom na Hemerkovej 18 – 24, druhé miesto patrí Dénešovej 61 – 63, tretie miesto získala Húskova 81 – 87.

V súťaži o najkrajšie okolie bytového domu - predzáhradky sa najlepšie umiestnila predzáhradka, ktorá je na Stierovej 5,  druhé miesto  získala Dénešova 33 a tretie miesto Húskova 11.

Súťaž o najkrajší bytový  dom a jeho okolie vyhral bytový dom na Stierovej 3, druhé miesto patrí Dénešovej 73 a tretie miesto  získala Starozagorská 7.

Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a obetavú starostlivosť o skrášľovanie nášho sídliska. Dúfame, že  v roku 2018 budeme môcť vyhodnocovať z ešte väčšieho počtu súťažiacich.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975