Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Deň čistého KVP - 2018

Dovoľte nám aj touto cestou poďakovať sa všetkým, ktorí sa zúčastnili na "Dni čistého KVP". Veľká vďaka patrí firme KOSIT a. s., Dobrovoľníckemu centru Košíc, DORKE - centru pre obnovu rodiny v Košiciach, OZ ENJOY THE RIDE, MŠ Húskova, OZ Dračia stopa, členom Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní a zúčastneným obyvateľom sídliska a mesta. Vďaka nášmu spoločnému úsiliu a zodpovednému prístupu si môžeme vytvoriť pekné a čisté okolie.

Dňa 21. apríla 2018 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v rámci medzinárodného podujatia "Deň Zeme" zorganizovala podujatie ,,Deň čistého KVP" v spolupráci s firmou Kosit a.s., ktorá prispela vrecami na odpad, rukavicami a autom na zabezpečenie odvozu vyzbieraného odpadu z jednotlivých stanovíšť. Na spomínanú akciu mestská časť pozvala všetkých obyvateľov sídliska, občianske združenia a ďalšie organizácie. Do jarného upratovania sídliska sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov, ktorí si po skončení práce mohli oddýchnuť pri chutnom guľáši. Upratovali sa verejné plochy a okrajové časti sídliska. Zozbieraným odpadom bol naplnený celý veľkokapacitný kontajner. Pri upratovaní sa našli aj kuriózne veci, ako napr. nákupný vozík, televízor, nádoby so zvyškami farieb, lampy, kvetináče, torzo bicykla,... Dúfame, že obdobné predmety budú obyvatelia v budúcnosti likvidovať odkladaním do zberných dvorov a nebudú nimi "skrášľovať" naše sídlisko.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975