Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Návšteva pedagógov z OSTRAVY

MŠ Cottbuská 34, Košice, ktorej zriaďovateľom je mesto Košice privítala návštevu 14 pedagógov z Ostravy pod vedením PhDr. Silvii Sviatkovej z Oddelenia školstva v Košiciach. Pedagógov z Ostravy pozdravil aj starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár a zamestnankyňa referátu kultúry vzdelávania a športu MČ KVP Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.

Zistili sme, že okrem jazyka toho máme oveľa viac spoločného - hlavne nadšenie pre pedagogickú prácu a lásku k deťom. Pri pracovnom stretnutí sme si vymenili skúsenosti a oboznámili sa s podmienkami práce kolegov v Ostrave.

Témami diskusie boli financie, materiálno-technické vybavenie škôl, legislatíva, školský vzdelávací program a iné.

V závere deti materskej školy predviedli návšteve krátky kultúrny program a odovzdali im malé darčeky vo forme detských prác. Hostí sme obdarili aj publikáciou o meste Košice, ktorú hosťom darovala MČ Košice - Sídlisko KVP a tiež darčekmi približujúcimi ľudové tradície Slovenskej republiky.

Z uvedenej návštevy sme si odniesli krásne zážitky, nové priateľstvá, ktoré uplatníme v našej ďalšej činnosti.Zlata Antaliková, riaditeľka Materskej školy Cottbuská 34, Košice

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224