Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP

V súvislosti s plánovanou  Rekonštrukciou a modernizáciou rozvodov tepla na okruhoch KVP v roku 2018 ,  spoločnosť TEHO v rámci  prípravných prác vykonáva v mesiaci marec   výrub stromov a kríkov, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme tepelných rozvodov.

Oznámenie o  výrube stromov v zmysle § 47. ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny TEHO doručila Okresnému úradu Košice, ktorý vydal stanovisko č. OÚ-KE-OSZP3-2016/030955-2, s podmienkami uskutočnenia výrubu a povinnosti uskutočnenia náhradnej výsadby.

 

Výrub stromov sa týka týchto ulíc:

 

Drabova, Stierova, Dénešova, Čordákova, Klimkovičova, Zombova, Húskova, Hemerkova, Janigova,

Cottbuská, Wuppertalská, Titogradská, Starozagorská.

 

 

Žiadame občanov o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii týchto prác.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975