Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 24.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Seniordom

V lokalite Drocárov park MČ Košice – Sídlisko KVP v objekte, ktorý bol v minulosti využívaný ako detské jasle a materská škola, sa buduje zariadenie pre seniorov „Seniordom“. Dané zariadenie bude slúžiť pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Seniori s trvalým pobytom v MČ Košice – Sídlisko KVP budú uprednostnení v súvislosti s využívaním služieb „Seniordomu“.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224