Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Stretnutia s občanmi

 

Stretnutia občanov – rok 2016

 

        V Mestskej časti Košice-.Sídlisko KVP sa v roku 2016 uskutočnilo  spolu 5 stretnutí   občanov v nasledovných temínoch  :

 

 

1.   27. 01. 2016 o 17:00 hodine  - Zhromaždenie obyvateľov mestskej časti k „Zlučovaniu

                                                        mestských častí a k pripravovanému referendu“ na základe

                                                        uznesenia MieZ číslo 111/2 zo dňa 10. 11. 2015

 

2.   17. 02. 2016 o 17:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP   k  „Výstavbe parkoviska pri 

                                                       obchodnom centre na Hemerkovej ulici“

 

3.   18. 02. 2016 o 17:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP  k  „Výstavbe supermarketu

                                                       FRESH na  Wuppertálskej ulici“

 

4.   16. 03. 2016 o 17:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP k „Parkovaniu na KVP“

 

5.   23. 06. 2016 o 16:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP k prepracovanému projektu pre

                                                       územné konanie stavby „Obytný súbor POVRAZY“

 

Stretnutia občanov – rok 2015

 

        V Mestskej časti Košice-.Sídlisko KVP sa v roku 2015 uskutočnili spolu 4 stretnutia  občanov v nasledovných temínoch  :

 

1.   27. 03. 2015 o 17:00 hodine  - Stretnutie obyvateľov dotknutej lokality KVP I k výstavbe

                                                       „Domu seniorov“ v Drocárovom parku

 

2.   16. 09. 2015 o 17:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP k návrhu „VZN o predajnom

                                                       a  prevádzkovom  čase  v  obchodných  prevádzkach

                                                       a prevádzkach služieb na území MČ Košice-Sídlisko KVP“

 

3.   17. 09. 2015 o 17:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP  k  projektu pre územné konanie

                                                       stavby „Obytný súbor POVRAZY“

 

4.   07. 10. 2015 o 17:00 hodine  - Stretnutie občanov KVP k „Parkovaniu na KVP“

[Stretnutie obyvateľov KVP]
04.09.2017

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP vás pozýva na stretnutie obyvateľov mestskej časti za  účelom  vyjadrenia sa  k  projektu  „Zelené Grunty“.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975