Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019

19.03.2019

Pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 30.3.2019 si volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu  môže ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu     

Viac
19.03.2019

Výsledky hlasovania v 1. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky v Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP

Viac

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Viac
07.03.2019

Oznámenie o umiestňovaní volebných plagátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Viac

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 32 z 23. januára 2019, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Viac

Starosta  Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP  Mgr. Ladislav Lörinc

V súlade s § 8  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a  v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 8/2019  Z. z.  o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

 na  sobotu  16. marca  2019,

ak ani jeden z kandidátov  na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov  pre druhé kolo voľby 

na  sobotu 30. marca 2019

určuje

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:

Viac
25.02.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975