Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 17.09.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

29.05.2019

Výsledky volieb do Europskeho parlamentu na našom sídlisku.

Viac

Informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu

Viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Viac
20.03.2019

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Viac

Oznamujeme voličom, ktorí sú občanmi iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku, že Informáciu o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený v slovenskom a anglickom jazyku, žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie podľa § 75 ods.3 volebného zákona si môžu prevziať počas úradných hodín na Miestnom úrade MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1 v kancelárii č. 2.

Viac
22.02.2019

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019, na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.

Viac

Informácie o dátume a čase konania volieb, o práve voliť a byť volený, o možnosti zapísania občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov, o možnosti vydania hlasovacieho preukazu a o spôsobe hlasovania

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224