Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.11.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Voľby do NR SR 2020

15.11.2019

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADYSLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4.novembra2019
o vyhlásení volieb do Národnej radySlovenskej republiky

Viac
15.11.2019

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.

Viac
22.10.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:
- v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.

Viac
15.11.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224