Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 24.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 401/1990  Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,uznesením č. 427 zo dňa 26. júna 2018 určilo, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP bude mať 13 poslancov, ktorí sa budú voliť v 4 volebných obvodoch.

 

Vo volebnom obvode číslo I, ktorý zahŕňa územie ulíc :    

Stierova,  Drábova,  Wurmova,  Dénešova

sa volia 3 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo II,  ktorý zahŕňa územie ulíc :     

Jasuschova,  Bauerova,  Trieda KVP 1, Čordákova,  Klimkovičova

sa volia 4 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo III, ktorý zahŕňa územie ulíc :     

Zombova,  Janigova,  Hemerkova,  Húskova, Jána Pavla II. 7,   Klimkovičova 1, 11, 13, 15, 17

sa volia 3 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo IV, ktorý zahŕňa územie ulíc :   

Cottbuská,  Trieda KVP  6,  Wuppertálska, Starozagorská,  Titogradská

sa volia 3 poslanci.

 

 

 

V Košiciach, dňa 18. júla 2018                                                                                             

 

Ing. Alfonz Halenár, v. r.

                                                                                                          starosta 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224