Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je pondelok, 20.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v MČ Košice-Sídlisko KVP

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v MČ Košice-Sídlisko KVP

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v MČ Košice -Sídlisko KVP starosta mestskej časti vymenoval


Jarmilu Kiriľákovú


V prípade potreby môžete zapisovateľku kontaktovať osobne v sídle miestneho úradu, telefonicky na nižšie uvedené telefónne číslo alebo formou e-mailu.

Kontaktné údaje:
Jarmila Kiriľáková
Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP,
Trieda KVP1, 040 23 Košice
1. posch., č. dv. 2
Telefón: 055/7890618
Email: jarmila.kirilakova@mckvp.sk

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224