Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 24.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Informácie o voľbách

Počet obyvateľov mestskej časti Košice-Sídlisko KVP ku dňu vyhlásenia volieb - 23 137

11.07.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Viac
[Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej velebnej komisie]
05.10.2017

V súlade s § 138 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Mestská časť Košice-Sídlisko KVP prijíma delegačné listiny dňa 05.10.2017 do 24.00 hodiny.

Viac
[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja]
04.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Viac
[Určenie volebných okrskov a miestností]
05.09.2017

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti - voľby do VÚC SR 2017

Viac
[Elektronická adresa MČ pre doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií]
17.08.2017

Elektronická adresa Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií k1k@mckvp.sk

Viac
[Voľby do orgánov samosprávnych krajov]
06.07.2017

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Viac
12.01.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marec 2016

1. Kto môže voliť v parlamentných voľbách?
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nevzťahujú  sa na neho v zákone taxatívne uvedené prekážky práva voliť:
 

Viac
[Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR]
11.01.2016

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 oznamuje politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že konečný termín na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 11. 01. 2016  do  24.00 hod.

Viac
[Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie]
10.12.2015

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649 z 2. decembra 2015, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, Mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Viac
[Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti]
04.12.2015

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti - voľby do NR SR 2016

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224