Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.11.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na II. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje, že II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  20. decembra 2018 o 7:30 hodine v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

      

Návrh programu

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu rokovania

3.  a) Voľba návrhovej komisie

     b) Určenie overovateľov zápisnice

4.  Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018

5.  Rôzne

6.  Záver

 

                                       

                                                                                                      Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.

                                                                                                        starosta mestskej časti 

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224