Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo založenie sociálneho podniku

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na svojom štvrtkovom rokovaní (23.5) zriadilo obchodnú spoločnosť „Podnik služieb KVP s. r. o.“, ktorá sa bude následne uchádzať o štatút sociálneho podniku.

Cieľom je vybudovať komunitu ľudí, ktorá by zlepšila úroveň starostlivosti o zeleň a čistotu na sídlisku a zároveň by zvýšila ich participáciu na verejnom živote. Dôvodom vzniku je predovšetkým nevyhovujúci stav zabezpečovania týchto služieb obyvateľom mestskej časti.

„Projekt je aktuálne na začiatku, schvaľovací proces trvá spravidla 2 až 4 mesiace, ak budeme úspešní, tak predpokladám, že niekedy na jeseň by sme mohli začať riešiť zamestnávanie ľudí cez úrady práce, vypisovať výberové konania a všetko potrebné k zabezpečeniu agendy, ktorú budeme musieť spĺňať ako podnikateľský subjekt,“ povedal prednosta úradu Miroslav Michalus.

KVP je jedinou košickou mestskou časťou, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje napríklad zimnú údržbu, kosbu zelene či výsadbu stromov. Ročne na to vynaloží približne 200 tisíc eur, a aj napriek tomu, sú tieto služby poddimenzované. Sociálny podnik podľa prednostu zefektívni výkon týchto činností. „Umožní nám to vykonávať tieto práce lacnejšie, ako keď sme za nich platili externým dodávateľom. Získaním štatútu sa takisto môžeme uchádzať o ďalšie zdroje financovania. Výhodou je samozrejme aj operatívnosť a rýchlejší výkon služieb. To sú základné piliere, o ktoré sa musíme oprieť. Nesmieme suplovať podnikateľský trh, musíme ho dopĺňať. Našou prioritou je začlenenie ľudí do pracovného procesu, riešenie úloh, ktoré na sídlisku chýbajú a až následne je zisk. Ten však musí zabezpečiť udržateľnosť sociálneho podniku, teda jeho prežitie bez priamej dotácie z rozpočtu MČ.“

Zamestnanie v sociálnom podniku by mali nájsť najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia zo sociálne vylúčených skupín. Takýmto spôsobom by sa opäť začlenili na trh práce. Základné imanie mestskej časti na založenie sociálneho podniku predstavuje sumu 5tisíc eur, vyčlenené boli z rozpočtu MČ z kapitálových výdavkov. Fungovať by mal už v tomto roku s tým, že jeho prvou činnosťou bude zabezpečenie zimnej údržby počas nadchádzajúcej sezóny.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

TS_socialny podnik.pdf
veľkosť: 490.43 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224