Pozvánka na XVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

  1. Otvorenie
        a) Schválenie programu rokovania  
        b) Voľba návrhovej komisie
        c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2. Slovo pre verejnosť

  3. Kontrola plnenia uznesiní 

  4. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 14/2023, č. 4,
      5/2024

  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP na obdobie od 1. júla 2024
      do 31. decembra 2024

  6. Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k návrhu  záverečného účtu Mestskej časti Košice -
      Sídlisko KVP za rok 2023

  7. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2023

  8. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2024

  9. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2023

10. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2024

11. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie marec 2024

12. Prenájom majetku Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na dobu určitú

13. Informácia o havarijnom stave budovy MŠ Bauerova 1, Košice v správe mestskej časti

14. Správa o priebehu realizácie zámeru zavedenia parkovacej politiky v mestskej časti

15. Slovnaft, a. s. - predĺženie nájomnej zmluvy

16. Andromeda – Bytový komplex s polyfunkciou – 1, 2 Etapa – žiadosť o stanovisko MČ k projektovej dokumentácii
      k územnému konaniu                                                                                                                        

17. Interpelácie

18. Otázky poslancov

19. Rôzne

20. Záver 

 

                                       Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

 

                                                                                                       Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                         starosta mestskej časti

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

MieZ 26_06_2024.zip
veľkosť: 57.7 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!