Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 25.09.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

Poslanec Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Ing. Juraj Mihaľov doručil dňa 31. 10. 2017 písomne vzdanie sa mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva.

Podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa mandátu dochádza k zániku mandátu poslanca.

 

Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak zanikol mandát poslanca obecného (miestneho) zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

 

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov  oznamuje, že v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti konaných dňa 15. 11. 2014, ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3 nastupuje

 

Ing. Ivan Harajda,

 

ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

 

 

V Košice-Sídlisko KVP dňa  06. 11. 2017

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Alfonz Halenár, v. r.

                                                                                                        starosta

 

 

Vyvesené dňa :  08.11.2017

Zvesené dňa:

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975