Z aktuálneho diania

21.01.2020

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že  XI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  30.  januára 2020  ( štvrtok ) o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Viac
06.12.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  18. decembra 2019 ( v stredu ) o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

 

Viac
28.11.2019

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP uznesením č. 100 zo dňa 14.11.2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu kontrolóra mestskej časti, ktorá sa uskutoční dňa 30.01.2020 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Kandidáti na funkciu kontrolóra mestskej časti musia doručiť prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr do 16.01.2020 do 15.30 hod.    

 

Viac
Pozvánka na IX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
04.11.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  14.novembra 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Viac
22.10.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:
- v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 10.1.2020.

Viac
Pozvánka na VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
25.09.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  25.septembra 2019 o 16.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Viac
Pozvánka na VII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne
12.08.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  15. augusta 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Viac
Pozvánka na VI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
17.06.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  27. júna 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestno​​sť.

Viac
Ako prvá mestská časť sme schváli stratégiu rozvoja dobrovoľníctva

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP je mestskou časťou, v ktorej je možné realizovať veľké množstvo aktivít, ktoré majú dobrovoľnícky charakter. Je, preto hodné a žiaduce mať dokument, ktorý si stanoví základný cieľ a bude možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky či vynaložené úsilie.Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo stratégiu dobrovoľníctva na svojom poslednom rokovaní.

Viac
Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo založenie sociálneho podniku
24.05.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na svojom štvrtkovom rokovaní (23.5) zriadilo obchodnú spoločnosť „Podnik služieb KVP s. r. o.“, ktorá sa bude následne uchádzať o štatút sociálneho podniku. 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224