Archív pozvánok na komisie

Finančná komisia

Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikania

Komisia kultúry, školstva a športu

Sociálna a zdravotná komisia

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Komisia verejného poriadku

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224