Komisia kultúry, školstva a športu

 

Mgr. Marián Horenský, PhD.

predseda

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

Bc. Marián Podolinský

podpredseda

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219

     

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
            

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
Mobil:+421 911 022 299

Ing. Roman Matoušek

matrom@matrom.sk
Mobil:  +421 905 511 730

     
   
 

Bc. Dávid Karľa

davidkarla.04@gmail.com
Mobil: +421 944 581 038

 

Členovia - neposlanci:
 

        1. Mgr. Pavol Popovec
        2. Mgr. Ľubica Fedorová
        3. Ing. Marcela Pavličková, PhD.
        4. Dominika Maškuľáková
        5. Iveta Zelinková
        6. Ing. Katarína Mamáková
        7. Bc. Karin Guzaninová
        

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224