Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

 

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
Mobil:+421 911 022 299

PaedDr. Marián Mikulišin

marianmikulisin@gmail.com
Mobil: +421 904 653 978

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

mimi.gamcova@gmail.com
Mobil: +421 911 270 333

Marián Koszoru

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

     

Vojtech Tóth, MBA

vojtektoth@gmail.com
Mobil:  +421 911 133 605

Bc. Marián Podolinský

kontakt@marianpodolinsky
Mobil: +421 944 316 219

Mgr. Marián Horenský, PhD.

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224