Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 24.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

 

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
Mobil:+421 911 022 299

PaedDr. Marián Mikulišin

marianmikulisin@gmail.com
Mobil: +421 904 653 978

Ing. Mária Gamcová, PhD.

mimi.gamcova@gmail.com
Mobil: +421 911 270 333

Marián Koszoru

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

     

Vojtech Tóth, MBA

vojtektoth@gmail.com
Mobil:  +421 911 133 605

Bc. Marián Podolinský

kontakt@marianpodolinsky
Mobil: +421 944 316 219

Mgr. Marián Horenský, PhD.

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224