Komisia pre vybavovanie sťažností

 

Mgr. Zdeno Bartók

zdeno.bartok@gmail.com
Mobil: +421 904 222 672

Ing. Marta Sidorjaková

martasidorjakova@gmail.com
Mobil: +421 904 322 461

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
                  

              

Náhradníci: 

Mgr. Marián Horenský, PhD.

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

Bc. Marián Podolinský

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224