Kontrolór mestskej časti

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Email: kontrolor@mckvp.sk

Tel.: 055 / 789 06 28

Kontrolór mestskej časti vykonáva predovšetkým kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov. Vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti.

 

Plán kontrolnej činnosti:

 


Plán kontrolnej činnosti 2010 - 2020 I. polrok

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224