Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Kontrolórka mestskej časti

Ing. Anna Hóková

Email: hokova
Tel.: 055 / 789 06 28

Kontrolórka mestskej časti vykonáva predovšetkým kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov. Vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti.

 

Plán kontrolnej činnosti:


 

[Pracovné rokovanie hlavných kontrolórov ZHK SR]
06.12.2016
Pracovné rokovanie hlavných kontrolórov ZHK SR v novembri 2016 okrem odbornej časti vedenej JUDr. Jozefom Tekelim, PhD. nečakane obsiahlo aj stretnutie s prezidentom SR Ing. Andrejom Kiskom.
Viac

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224