Etický kódex volených predstaviteľov
Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - do 05.05.2017 a od 2.11.2018

Transparentná samospráva

Odkaz pre starostu

Miestna rada

Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  č. 9 zo dňa 10. 12. 2018 bola zriadená Miestna rada Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre volebné obdobie 2018 – 2022. Za členov miestnej rady boli zvolení poslanci:  

 

Ing. Roman Matoušek

matrom@matrom.sk
Mobil:  +421 905 511 730

Martin Boritáš

boritasm@gmail.com
Mobil: +421 905 932 429

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
                                 

Vojtech Tóth, MBA

vojtektoth@gmail.com
Mobil:  +421 911 133 605

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224