Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 27.07.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Miestne zastupiteľstvo 2014 - 2018

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií


Časový plán rokovaní MieR a MieZ na rok 2017
 

Miestna rada Miestna rada Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
Uzávierka materiálov
o 15.00 hod. utorok
Uzávierka materiálov
o 15.00 hod. utorok
  14. február   21. február
  04. apríl   18. apríl
  13. jún   27.jún

Publikované: 06.02.2017 - 13:10 h.Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

XXV. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2017)Pokračovanie (06.07.2017)
XXIV. Miestne zastupiteľstvo (18.04.2017)
XXIII. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2017)
XXII. Miestne zastupiteľstvo (24.01.2017)
XXI. Miestne zastupiteľstvo (20.12.2016)
XX. Miestne zastupiteľstvo (15.11.2016)
XIX. Miestne zastupiteľstvo (08.11.2016)
XVIII. Miestne zastupiteľstvo (20.09.2016) Pokračovanie (27.09.2016)
XVII. Miestne zastupiteľstvo (14.07.2016)
XVI. Miestne zastupiteľstvo (28.06.2016)
XV. Miestne zastupiteľstvo (26.04.2016)
XIV. Miestne zastupiteľstvo (08.03.2016)
XIII. Miestne zastupiteľstvo (23.02.2016)
XII. Miestne zastupiteľstvo (15.12.2015)
XI. Miestne zastupiteľstvo (10.11.2015)
X. Miestne zastupiteľstvo (22.09.2015)
IX. Miestne zastupiteľstvo (04.08.2015)
VIII. Miestne zastupiteľstvo (21.07.2015)
VII. Miestne zastupiteľstvo (06.07.2015)
VI. Miestne zastupiteľstvo (23.06.2015)
V. Miestne zastupiteľstvo ( 02.06.2015 )
IV. Miestne zastupiteľstvo ( 28.04.2015 )
III. Miestne zastupiteľstvo (24.02.2015)
II. Miestne zastupiteľstvo (20.01.2015)
I. Miestne zastupiteľstvo (15.12.2014)

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975