Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je streda, 22.11.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Miestne zastupiteľstvo 2014 - 2018

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií


Časový plán rokovaní MieR a MieZ na rok 2017
 

Miestna rada Miestna rada Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
 
o 15.00 hod. utorok
 
o 15.00 hod. utorok
  05. september                       12. september
  10. október   24. október
  28. november   12. december

Publikované: 01.08.2017 - 13:10 h.Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

XXIX. Miestne zastupiteľstvo (10.10.2017)
XXVIII. Miestne zastupiteľstvo (26.09.2017)
  • Hlasovanie
  • Uznesenia
  • Zápisnica
  • Videozáznam
  • Materiály
XXVII. Miestne zastupiteľstvo (12.09.2017)
XXVI. Miestne zastupiteľstvo (16.08.2017)
XXV. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2017)Pokračovanie (06.07.2017)
XXIV. Miestne zastupiteľstvo (18.04.2017)
XXIII. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2017)
XXII. Miestne zastupiteľstvo (24.01.2017)
XXI. Miestne zastupiteľstvo (20.12.2016)
XX. Miestne zastupiteľstvo (15.11.2016)
XIX. Miestne zastupiteľstvo (08.11.2016)
XVIII. Miestne zastupiteľstvo (20.09.2016) Pokračovanie (27.09.2016)
XVII. Miestne zastupiteľstvo (14.07.2016)
XVI. Miestne zastupiteľstvo (28.06.2016)
XV. Miestne zastupiteľstvo (26.04.2016)
XIV. Miestne zastupiteľstvo (08.03.2016)
XIII. Miestne zastupiteľstvo (23.02.2016)
XII. Miestne zastupiteľstvo (15.12.2015)
XI. Miestne zastupiteľstvo (10.11.2015)
X. Miestne zastupiteľstvo (22.09.2015)
IX. Miestne zastupiteľstvo (04.08.2015)
VIII. Miestne zastupiteľstvo (21.07.2015)
VII. Miestne zastupiteľstvo (06.07.2015)
VI. Miestne zastupiteľstvo (23.06.2015)
V. Miestne zastupiteľstvo ( 02.06.2015 )
IV. Miestne zastupiteľstvo ( 28.04.2015 )
III. Miestne zastupiteľstvo (24.02.2015)
II. Miestne zastupiteľstvo (20.01.2015)
I. Miestne zastupiteľstvo (15.12.2014)

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975