Videozáznam z III. Miestneho zastupiteľstva

Oznamujeme Vám, že videozáznam z III. miestneho zastupiteľstva nebol z dôvodu poruchy na technickom zariadení vyhotovený. Za uvedenú skutočnosť sa ospravedlňujeme.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224