Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 21.10.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Poslanecké dni

22.11.2016

Poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP, pán Ing. Ján Tkáč, PhD.  sa ospravedlňuje, že nebude dňa 23.11.2016 k dispozícii občanom na plánovanom poslaneckom dni.

Viac
09.11.2016

Poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP, pán Ing. Milan Pach sa ospravedlňuje občanom, že zo zdravotných dôvodov nebude dňa 09.11.2016 k dispozícii občanom na plánovanom poslaneckom dni.

Viac
28.09.2016

Poslankyňa Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP, pani Ing. Mária Gamcová, PhD. sa ospravedlňuje občanom, že  z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nebude dňa 28.09.2016 k dispozícii občanom na plánovanom poslaneckom dni.

Viac
09.09.2016

Poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP, pán Martin Boritáš sa ospravedlňuje občanom, že  z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nebude dňa 14.09.2016 k dispozícii občanom na plánovanom poslaneckom dni.

Viac
19.04.2016

Poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP, pán Mgr. Ladislav Lörinc sa ospravedlňuje občanom, že  z dôvodu služobnej cesty v zahraničí nebude dňa 20.4.2016 k dispozícii občanom na plánovanom poslaneckom dni.

Viac
16.03.2016

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  na svojom XIV. rokovaní volebného obdobia 2014-2018 schválilo materiál s názvom  P O S L A N E C K É  D N I  na rok 2016

Viac

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP ako zastupiteľský zbor – zložený z 13 poslancov – na svojom I. rokovaní volebného obdobia 2014-2018 schválilo o. i. aj materiál s názvom  P O S L A N E C K É  D N I.

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975