Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 15.12.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Rozpočet MČ KVP na rok 2018 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  navrhnutý ako vyrovnaný.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975