INTERREG II.

Na začiatku septembra 2020 bol spustený projekt KultAction - Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov financovaná z Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (projekt č. FMP-E/1901/4.1/120).

Projekt sa realizuje v úzkom partnerstve Európa Határvárosok ETT so sídlom Nyiregyházi a Miestnym úradom
mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Partneri projektu spoločne hľadajú riešenia na kultúrne výzvy:
 
  • považujeme za dôležité prezentovať kultúrne hodnoty s cieľom posilniť miestnu identitu a udržanie obyvateľstva.
  • považujeme tiež za dôležité usporiadať nové podujatia, na vytvorenie novej tradície , pretože mestské zvyky sa dnes, bohužiaľ, týkajú iba navštevovania nákupných centier a každodenného sledovania televízie, hoci staré tradíciesú omnoho zábavnejšie a sú hodnotnejšie ako terajšie aj keď sa zdá, že mnohé sú zastarané. Ľudové tradície sú dôležité nielen pre zachovanie kultúry. Tieto podujatia, zvyky, sviatky pomáhajú k súdržnosti komunity.
Konkrétne ciele:
  1. Spoznávanie oboch inštitúcií, nadviazanie dlhodobej spolupráce v oblasti kultúry a iných oblastí - výmena skúseností
  2. posilnenie maďarskej a slovenskej miestnej identity a porozumenia medzi národnosťami
  3. organizovanie kultúrnych zážitkových podujatí s pestrými kultúrnymi programami
Výsledky:
  1. V rámci rozsiahlej odbornej spolupráce (workshopov) sa uskutočňuje intenzívna výmena kultúrnych skúseností a vzájomné spoznávanie kultúry
  2. Kultúrne výmeny (zimné festivaly) poskytujú príležitosť na prehĺbenie kultúrneho dialógu medzi zainteresovanými odborníkmi a miestnymi obyvateľmi
  3. V dôsledku spoločného tvorivého procesu vypracujeme spoločné protokoly o kultúrnych službách, ktoré budú skúmať prostriedky, ktorými môžeme posilniť naše cezhraničné vzťahy.
 

Dvomi účastníkmi projektu sú Mestská časť Košice - Sídlisko KVP ako partner malého projektu a Európai Határvárosok Korlátolt Felelőségű Európai Együtműködési Csoportosulás ako vedúci partner malého projektu.

 

Ďalšie informácie o projektových partneroch:

  • Vedúci partner malého projektu: Európai Határvárosok Korlátolt Felelőségű Európai Együtműködési Csoportosulás
  • Partner malého projektu: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP  www.mckpv.sk

Obdobie projektu: 1. september 2020 – 1.jún 2021

 

Udelený grant (Európsky fond regionálneho rozvoja): 41 432,19 EUR (85 % celkového rozpočtu)

 

Celkový rozpočet projektu: 48 743,76 EUR

 

Internetová stránka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko: www.skhu.eu

 

Internetová stránka EZÚS - Európskeho zoskúpenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzenýmwww.viacarpatia-spf.eu

                        

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!