Na sídlisku KVP bola núdzová deratizácia

V košickej mestskej časti Sídlisko KVP bola vykonaná urgentná deratizácia. Informoval o tom jej starosta Ladislav Lörinc. 

Podnetom k okamžitému opatreniu bolo podľa neho aj video zverejnené na sociálnej sieti. Na nahrávke vidno približne desiatku potkanov, ktoré sa pohybujú okolo kontajnerov na komunálny odpad. 

„Vyčlenili sme finančné prostriedky na urgentnú núdzovú deratizáciu, pretože tento stav považujeme za ohrozenie zdravia obyvateľstva. Použilo sa množstvo jedu v objeme desať kilogramov,“ povedal starosta. 

Viac na - https://kosicednes.sk/udalosti/na-sidlisku-kvp-bola-nudzova-deratizacia/

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224