V pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu na KVP evidujú 40 projektov

V rámci pilotného ročníka participatívneho rozpočtu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP zaevidovali 40 projektov od obyvateľov. Ako za MČ informovala Ivana Padová, dominujú tie s environmentálnou tematikou. Uskutočniteľnosť nápadov v najbližších dňoch posúdi hodnotiaca komisia. Počtom prihlásených projektov podľa nej prekonali takmer všetky okresné mestá Trnavského kraja vrátane samotného mesta Hlohovec. Podľa starostu sídliska Ladislava Lörinca prejavený záujem svedčí o tom, že miestnej komunite záleží na tom, v akom prostredí žije, a zároveň si uvedomuje potrebu starostlivosti o životné prostredie.

Viac na - https://kosicednes.sk/udalosti/v-pilotnom-rocniku-participativneho-rozpoctu-na-kvp-eviduju-40-navrhov/

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224